Podsumowanie sondy

Czas na podsumowanie naszej sondy. Na pytanie zadane naszym uźytkownikom:"Jak oceniacie występ piłkarzy IGLOOPOLu po rundzie jesiennej?" odpowiedziało 335 osób. Większość głosujących 43,6% uznała, źe runda jesienna w wykonaniu naszych piłkarzy wypadła średnio. Jedna czwarta oddających głosy(25,1%) uznała ze runda była kiepska. 14,3% głosujących uwaźa, źe ta runda była wręcz fatalna. To, iź jesień wypadła dobrze uwaźa 11,0%, a źe bardzo dobrze tylko 6,0% głosujących. Za wszystkie głosy dziękujemy i zapraszamy do następnej sondy.