Piotr Drobot nowym Prezesem Igloopolu!

Po czterogodzinnym spotkaniu, w którym brało udział kilkadziesiąt osób wybrany został nowy prezes Igloopolu. Funkcja ta została powierzona byłemu piłkarzowi Naszego Klubu Piotrowi Drobotowi. Wiceprezesem został dotychczasowy sternik klubu Adam Wiszyński, a członkami zarządu: Kazimierz Sak i Mariusz Pierzchała. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu jedno miejsce w pięcioosobowym zarządzie pozostało nie obsadzone i czeka ono na ewentualnego sponsora. Wybrana została takźe nowa komisja rewizyjna, którą tworzą: przewodniczący Tadeusz Miąsik, Bogusław Mitan – zastępca przewodniczącego oraz Krzysztof Kędzior – członek komisji.
Za długoletnią działalność na rzecz Igloopolu tytułami honorowych członków klubu uhonorowani zostali:

Tadeusz Miąsik – za 30 letnią pracę na rzecz klubu.Stanisław Baczyński – za całokształt swojej pracy jaką włoźył w klub.

Nowy prezes Piotr Drobot: