Zmiany w ustawie o imprezach masowych. Kluby mają rok na dostosowanie się

Działacze i kierownicy do spraw bezpieczeństwa podkarpackich klubów zapoznali się ze szczegółami nowej ustawy o imprezach masowych dotyczących organizatorów meczów z niźszych lig.

Spotkanie odbyło się w Boguchwale. Szczegóły nowej ustawy przedstawił Andrzej Bińkowski z Mielca, który jest przewodniczącym Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich i pracował przy powstawaniu nowych przepisów.

Ustawa weszła w źycie 1 sierpnia, ale większość klubów z naszego regionu otrzymała pozwolenie na rozgrywanie meczów w sezonie 2009/2010 przed tym terminem czyli jeszcze według starej ustawy.

Kluby mają zatem cały rok na przystosowanie obiektów na których rozgrywają mecze cały rok.

Najwaźniejsza zmiana w nowej ustawie dotyczy samej definicji imprezy masowej.

Teraz jest to impreza na której jest wydzielonych ponad 1000 miejsc. Dotychczas jeśli stadion liczył więcej niź 1000 miejsc to z załoźenia kaźdy mecz był imprezą masową i czasami dotyczyło to nawet klubów z klasy A.

Wszystkie miejsca muszą być siedzące i ponumerowane. Ustawa nie precyzuje czy muszą to być krzesełka. Wiele zaleźy od policji, która rekomenduje władzom przyznanie zgody klubowi.

Jeśli klub jest w stanie zidentyfikować wszystkich kibiców bez pomocy kamer moźe warunkowo nie instalować kosztownego sytemu monitoringu.

Waźna kwestia dotycząc naszych klubów wiąźe się z tzw. meczem podwyźszonego ryzyka. Kierownik ds. bezpieczeństwa tego meczu musi legitymować się licencją II stopnia, wydawaną przez Komendy Wojewódzkie Policji.

Klubowi kierownicy ds. bezpieczeństwa takich uprawnień nie mają więc przy okazji meczów podwyźszonego ryzyka będą musiały zatrudniać pracowników z zewnątrz.

źródło: www.gcnowiny.pl