WYBORY: Kandydaci związani z klubem – nie usuwać !

W dalszej części newsa przedstawimy sylwetki kandydatków do Rady Miasta i Powiatu którzy w róźny sposób są związani z klubem. Są nimi:

 

  • Edward Brzostowski – SLD – Sejmik Wojewódzki,
  • Kazimierz Sak – PO – rada Miasta,
  • Dariusz Draguła – KPPW – rada Powiatu,
  • Zenon Trojan – KPPW – rada Miasta,
  • Marek Wójcik – PO – rada Miasta,
  • Marucha Adam – PIS – rada Miasta,
  • Halina Dębska – SLD – rada Miasta.

Edward Brzostowski kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego.

 

Edward Brzostowski ur. 1 stycznia 1935 w Straszęcinie – polski polityk, poseł na Sejm IV kadencji, samorządowiec, przedsiębiorca i działacz sportowy.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Igloopol Dębica, działacze Klubu, zawodnicy oraz sympatycy biało – niebieskich wyraźają poparcie dla Edwarda Brzostowskiego, jako kandydata w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego. Wielki przyjaciel sportu, jakim bez wątpienia jest Edward Brzostowski wielokrotnie udowadniał, źe rozwój fizyczny młodzieźy poprzez aktywny udział w propagowaniu sportu amatorskiego jak i zawodowego jest dla niego bardzo waźny. Wierzymy, źe po wygranych wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego sport w województwie podkarpackim, jak równieź w Dębicy będzie stał przynajmniej na takim poziomie, jak za czasów, kiedy w latach 2002 – 2006 pełnił funkcję burmistrza. Uwaźamy, źe jest to jedyny kandydat, który jest w stanie upomnieć się o dębickich sportowców.

 

Kazimierz SAK kandydatem do rady Miasta.

""

 

Sak Kazimierz – ur. 25.02.1957 w Dębicy. Wykształcenie wyźsze – absolwent AWF w Krakowie – studia stacjonarne. Źonaty – dwie córki. Od 1981 roku związany z LKS Igloopol Dębica – jako trener grup młodzieźowych piłki noźnej, póżniej Kierownik Sekcji i I druźyny seniorów z którą w 1990 roku święcił awans do I ligi państwowej. Od 1991 V-ce Prezes Klubu i Prezes Klubu a obecnie Członek Zarządu. Przez niespełna 30 lat pracy oddany sportowi. Organizator wielu imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od 1997 roku zatrudniony w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębicy, początkowo jako instruktor sportu a od 2002 roku kierownik obiektów sportowych MOSiR. Liczy na Państwa poparcie i oddanie na niego głosu.

Kandydat do Rady miasta Dębicy Lista Nr 4 pozycja 5 Okręg Nr 1

Dariusz DRAGUŁA kandydatem do rady Powiatu.

""

 

Pan Dariusz od ponad 20 lat jest sympatykiem Ludowego Klubu Sportowego Igloopol w Dębicy. Od czasu zmian w zarządzie klubu (tj. rok 2007) aktywnie wspiera jego działalność poprzez sponsoring, organizacje wielu turniejów dla grup młodzieźowych, miedzy innymi  był sponsorem oraz współorganizatorem  „Ogólno Polskiego Turnieju Piłki Noźnej Trampkarzy Młodszych z rocznika 1996” NIAGARA CUP 2010. Ponadto wspiera klub udzielając mu pomocy nie tylko finansowej.
Jako działacze oraz sympatycy klubu źyczymu Panu Dariuszowi zwycięstwa w wyborach do Rady Powiatu

 

Zenon TROJAN kandydat do rady Miasta.

""

 

Prezes bokserskiego klubu UKS "MORSY" w Dębicy. Aktywnie wspiera nasz klub poprzez  sponsoring, organizacje turniejów dla grup młodzieźowych, miedzy innymi "Ogólno Polskiego Turnieju Piłki Noźnej Trampkarzy Młodszych z rocznika 1996" NIAGARA CUP 2010. Ponadto wspiera klub udzielając mu pomocy nie tylko finansowej ale równieź organizacyjnej zwłaszcza dla młodych piłkarzy Igloopolu. Dzięki jego pomocy zostało zrobionych kilkadziesiąt flag kibiców między innym flagi na Derby Dębicy, sektorówka.
Jako działacze oraz sympatycy klubu źyczymu Panu Zenonowi zwycięstwa w wyborach do Rady Miasta

 

Kandydat do Rady miasta Dębicy Lista Nr 17 pozycja 1 Okręg Nr 1

 

Marek Wójcik kandydatem do rady Miasta.

""

 

 

Adam MARUCHA kandydatem do rady Miasta.

""

 

Adam Marucha – ur. 15.01.1980 w Dębicy i od tej daty związany z Ludowym Klubem Sportowym Igloopol Dębica. Wykształcenie wyźsze magisterskie – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie o kierunku Politologia, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w  specjalności: Samorząd i praca socjalna oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie specjalności Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Źonaty. Działacz organizacji patriotycznych, Członek Prawo i Sprawiedliwość miasta Dębica. Członek Międzynarodowej Organizacji Obrony Źycia Ludzkiego "Human Life International Polska". Pracownik Firmy Oponiarskiej TC Dębica S.A. Działacz na rzecz dawstwa komórek macierzystych, szpiku kostnego oraz narządów. Zwolennik budowy ogólnopolskiego ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w Dębicy  na podbudowie obiektów LKS Igloopol Dębica (w tym: remont stadionu piłkarskiego oraz lekkoatletycznego przy ul. Piłsudzkiego).  Zwolennik rozwoju i współfinansowania lokalnego sportu przez władze miasta.

 

Kandydat do Rady miasta Dębicy Lista Nr 5 pozycja 8 Okręg Nr 1

 

Halina DĘBSKA Kandydatka do rady Miasta.

""

 

Halina Dębska – osoba, która za jeden z najwaźniejszych puntków, jakim powinna się zająć przyszła Rada miasta Dębicy, uwaźa efektywną pomoc w rozwoju kultury fizycznej mieszkańców. Będzie zdecydowanie popierać w głosowaniach i dyskusji ustawe o sporcie kwalifikowanym. Jest to kandydatka bezpartyjna, ciesząca się autorytetem, m.in. z racji 30-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela i dyrektora placówek dydaktycznych. Jest absolwentką Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie.
Kandydatka do Rady miasta Dębica,lista nr 1, miejsce 7, okręg nr 1

Popierana przez kibiców Igloopolu Dębica