Przekaź 1% podatku na Igloopol !

Rozpoczął się juź okres rozliczeń podatkowych za rok 2007. Sytuacja klubu wymaga tego, aby bardzo mocno zaangaźować się w tą akcje. Naleźy dołoźyć wszelkich starań, by jak najwięcej pieniędzy wpłynęło na konto Igloopolu.

NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE

Ludowy Klub Sportowy "Igloopol" Dębica

39-200 Dębica ul. Sportowa 26

Nr konta:

BANK PEKAO SA. Oddział Dębica

23 1060 0076 0000 4050 2001 1508

KRS: 0000100485

Mamy nadzieję, źe kaźda pracująca osoba postara się, by ten 1% podatku trafił na konto naszego klubu. Osoby nie mające stałego dochodu mogą teź pomóc namawiając do tego: znajomych, rodzeństwo, rodziców. W tym roku dokonanie wpłaty 1% będzie duźo prostsze, wszystko zrobi za nas odpowiedni Urząd Skarbowy.

NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE

Kto moźe przekazać 1% podatku organizacjom?

* podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

* podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

* podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji poźytku publicznego?

1. Wybrać organizację poźytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji poźytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1%, dla nas będzie to:

Ludowy Klub Sportowy "Igloopol" Dębica

39-200 Dębica ul. Sportowa 26

Nr konta:

BANK PEKAO SA. Oddział Dębica

23 1060 0076 0000 4050 2001 1508

KRS: 0000100485

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % naleźnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisujemy takźe kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie moźe ona jednak przekraczać 1 % podatku naleźnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

3. Pieniądze – 1% podatku naleźnego – na konto wybranej organizacji przekaźe urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie moźe podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% moźna przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złoźonych w terminie