Pomóź Igloopolowi – oddaj 1% naleźnego podatku !

Szanowni Państwo !

Zarząd LKS "IGLOOPOL" Dębica zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności Klubowej. Dzięki Państwa pomocy młodzieź uczestnicząca w zajęciach treningowych, meczach mistrzowskich i towarzyskich ma moźliwość rozwijania się w jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu, jaką jest piłka noźna. Dzięki Państwa pomocy dzieci i młodzieź będzie mogła nadal kontynuować i poszerzać swoje zaniteresowania sportowe, tym bardziej, źe większość dzieci pochodzi z rodzin wielodzietnych i ubogich. Dla tych z Państwa, którzy zechcą przekazać 1% alokacji z naleźnego podatku na rzecz naszego klubu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ! Myśląc o losach naszej młodzieźy, pragniemy kontynuować działalność statutową naszego Klubu i dlatego właśnie jeszcze bardziej prosimy o zrozumienie i pomoc w jakźe nie tylko dla nas waźnej sprawie.

Licząc na zrozumienie naszej prośby pozostajemy ze sportowym pozdrowieniem.

PREZES

LKS IGLOOPOL DĘBICA

Adam Wiszyński
Adres:

39-200 Dębica

ul. Sportowa 26

Prowadzi sekcje:

piłki noźnej

Nr konta BPH S.AA Oddział Dębica

23106000760000405020011508

NIP: 872-000-32-90

REGON: 001261352

______________________________________________

Jak odpisać 1% podatku ?

1. Podatnik musi zidentyfikować numer konta organizacji i dokonać wpłaty na to konto za pośrednictwem banku lub poczty. Kwota, którą wpłaca podatnik jest dowolna, jednak będzie on mógł z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% naleźnego podatku.

Jeźeli podatnik chce wpłacić kwotę dokładnie odpowiadającą 1% naleźnego podatku, to oczywiście powinien najpierw obliczyć naleźny za dany rok podatek, obliczyć jeden procent podatku i tę kwotę wpłacić na konto wybranych organizacji.

Najlepiej jeśli w tytule wpłaty podatnik wpisze "wpłata 1% podatku na rzecz organizacji poźytku publicznego"

2. Odliczyć kwotę odpowiadającą 1% podatku w zeznaniu rocznym

Wypełniając zeznanie roczne (PIT) podatnik w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji poźytku publicznego" (np. w PIT-36 to pozycja 179, a w PIT-37 pozycja 111) wpisuje kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niź odpowiednik 1% naleźnego podatku (czyli kwoty z pozycji 178 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37). Naleźy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Oznacza to, źe w konsekwencji podatnik pomniejsza naleźny podatek i w zaleźności od sytuacji, jeźeli w pozycji 190 (PIT-36) lub 115 (PIT-37) wychodzi nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1%-ta, jeźeli np. niedopłata (pozycja 114 w PIT-37 i pozycja 189 w PIT-36), to podatnik pomniejsza ją o kwotę 1%.

Odpis 1% nie znosi moźliwości odliczenia od dochodu darowizny.

W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonana została pod koniec 2004 roku zmiana w mechanizmie odpisu 1%. Zmiana ta polega na tym, źe począwszy od 2005 roku podatnik będzie mógł odliczać wpłaty dokonane pomiędzy 1 maja 2005 a dniem złoźenia rocznego zeznania podatkowego, nie póżniej jednak niź do 2 maja 2006 roku.

Żródło : www.jedenprocent.pl