Podziel się podatkiem

Pomimo tego, źe najgorętszy okres podatkowych rozliczeń przypada zwykle w kwietniu kaźdego roku, to jako sympatycy Igloopolu Dębica kierujemy apel do wszystkich podatników o skorzystanie z moźliwości przekazania 1% swojego podatku na LKS Igloopol Dębica jako Organizacje Poźytku Publicznego. W deklaracji podatkowej w stosownej rubryce wpisujemy nr KRS 0000100485 oraz LKS IGLOOPOL DĘBICA.

Jak przekazać 1% podatku:
W najpopularniejszym formularzu PIT-37 wypełnianym przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:
LKS IGLOOPOL DĘBICA wpisujemy w rubryce 124
– KRS 0000100485 wpisujemy w rubryce 125
– przekazywaną kwotę wpisujemy w rubryce 126, przy czym kwota ta nie moźe być wyźsza niź 1% podatku (rubryka 112) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Opcjonalnie w rubrykach 127-129 podatnik moźe wyrazić zgodę na przekazanie organizacji poźytku publicznego przez Urząd Skarbowy danych dotyczących darczyńcy (imię, nazwisko lub adres), ale to nie jest obowiązkowe.

Przekazanie 1% podatku to tylko jedna z form finansowego wsparcia, lecz nie zapominajmy, źe dochodami Klubu są takźe i przede wszystkim składki członkowskie i wpływy z biletów, oraz dobrowolne wpłaty sympatyków Klubu na konto:

Ludowy Klub Sportowy Igloopol
39-200 Dębica, ul. Sportowa 26
BNP Paribas Fortis 20 – 1600 – 1462 – 0008 – 7625 – 0976 – 8001

Źródło: własne