Oddaj Głos na Projekt Obywatelski !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców miasta Dębica o poparcie dwóch projektów, które zostały zaakceptowane na liście projektów Budżetu Obywatelskiego.

Kategoria ogólnomiejska projekt nr: 000035
p.n.: "Miejskie boisko rekreacyjno- sportowe".
WIZUALIZACJA:
https://drive.google.com/file/d/0B7-W3Gqr6HRGRnFsdzBVVWRnNEE/view

Kategoria osiedlowa projekt nr 000037
p.n.: "Renowacja murawy oraz poprawa bezpieczeństwa boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy".
WIZUALIZACJA:
https://drive.google.com/file/d/0B7-W3Gqr6HRGYmFUQ21kd1ZSNGc/view

Prosimy o Wasze głosy, które można oddawać na stronie internetowej https://www.budzetobywatelskidebicy.pl oraz u osób zbierających podpisy pod projektami na osiedlach – od jutra nasi przedstawiciele zapukają do Waszych domów i poproszą o oddanie głosu. Głosować mogą osoby od 16 roku życia mieszkające w Dębicy. Koniec głosowania to dzień 18 grudnia 2016. Wyniki zostaną upublicznione we wtorek 20 grudnia.

Za każdy głos dziękujemy ! Liczymy na WAS !