Komunikat: Nadzwyczajne Walne Zebranie – Uzupełniające!

W związku z pojawieniem się dodatkowych osób chcących pomóc klubowi – Zarząd LKS Igloopol Dębica podczas wczorajszego spotkania podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Uzupełniającego. Podczas spotkania zostaną wybrane dodatkowe osoby na wolne miejsca przewidziane w statucie Klubu §25 ust. 1.

Zarząd Stowarzyszenia LKS Igloopol Dębica uprzejmie informuje, że w sobotę 4 marca w Domu Sportu ul.Sportowa 26, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uzupełniające.

Celem spotkania będzie uzupełnienie składu zarządu o nowe osoby.

I TERMIN – godz. 16:00
II TERMIN – godz. 16:30

UWAGA ! Wszystkich członków Klubu prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości, oraz potwierdzeń opłaconych składek członkowskich za ostatnie 3 miesiące!

Prawo wyborcze ma tylko członek, który nie zalega ze składkami i opłaca je przez okres co najmniej sześciu miesięcy zgodnie z §13 ust. 2c oraz §15 ust. 3 i §16 ust. 1c Statutu Stowarzyszenia.