Klub i zawodnik ukarany.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Komisji Dyscypliny Podokregu Piłki Noźnej w Dębicy, na którym ustalono kary dla naszego klubu w związku z zajściami jakie miały miejsce 22 czerwca 2013 po meczu LKS Igloopol Dębica – Pogórze Wielopole Skrzyńskie ( 0:1 ).

Za brak właściwego zabezpieczenia w meczu ostatniej kolejki Igloopol Dębica – Pogórze Wielopole Skrzyńskie, Komisja Dyscypliny Podokręgu Piłki Noźnej w Dębicy ukarała nasz Klub:

1. Karą finansową w wysokości 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych).
2. Karą rozegrania 3 kolejnych spotkań na własnym stadionie bez udziału publiczności.
3. Karą zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców Igloopolu Dębica na mecze wyjazdowe do końca rundy jesiennej sezonu 2013/2014.
4.Karą dyskwalifikacji za niesportowe zachowanie od 4 lipca 2013 r. do 4 grudnia 2013 r. dla zawodnika Igloopolu Damiana Halza

 
Przypomnijmy, źe nałoźona kara związana jest z burdą wywołaną przez kilku pseudokibiców, a która miała miejsce tuź po meczu w wyniku której ranny został sędzia główny Rafał Greń. Uszkodzony został równieź autobus gości.