Kamil się żeni!

” Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie2, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje ”.
 
                                 Biblia Tysiąclecia, 1 Kor,13
 
 
W dniu dzisiejszym tj. 26 lipca o godz 14:00 w Kościele Krzyża Świętego w Dębicy staną na ślubnym kobiercu Aneta Chmiel i nasz kapitan Kamil Machnik.
Po zaślubinach przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji Kaktus w Dębicy.
 
 
Młodej Parze życzymy w tym radosnym dniu wszystkiego co najlepsze i by zawsze pamiętali, że…
Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.
 
 
                               Redakcja igloopol.info
                                                    Koledzy z klubu
                                                    Kibice.