Współpraca ze Stalą Rzeszów

W trosce o rozwój naszego klubu, akademii oraz szkół sportowych nawiązaliśmy współpracę ze Stalą Rzeszów. Razem będziemy mogli podejmować jeszcze większe wyzwania na których skorzystają nasi najmłodsi zawodnicy. Wierzymy, że wzajemna wymiana doświadczeń oraz pomoc sprawią, że nasza współpraca będzie bardzo owocna dla obu stron. Wspólnie będziemy realizować postawione cele i zadania oraz podnosić jakość kształcenia młodych sportowców.

– Jest nam niezmiernie miło, że wielomiesięczne rozmowy, które prowadziliśmy z Akademią Igloopolu, zaowocowały oficjalnym podpisaniem umowy o współpracy między Akademiami. Igloopol Dębica ma bardzo rozpoznawalną i dobrze zorganizowaną pod kątem infrastrukturalnym akademię w regionie. Nie mówię tutaj o samych boiskach, ale także o całym zapleczu wspierającym szkolenie dzieci i młodzieży – powiedział Krzysztof Hus, koordynator szkoleniowy i trener w Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów. – Pomiędzy naszymi akademiami jest dużo podobieństw – Akademia Igloopolu także szkoli w ramach zajęć popołudniowych, a następnie w prywatnej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Myślę, że te łączące nas cechy, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń będą skutkowały realizacją celów, które są postawione przed tą współpracą, czyli przede wszystkim podniesienie jakości szkolenia zarówno w naszym ośrodku jak i ośrodku w Dębicy, a także umożliwienie realizowania pasji przez najmłodszych zawodników – dodał Hus.

– Podpisaliśmy współpracę ze Stalą Rzeszów, chcąc rozwijać naszą Akademię. Od dłuższego czasu obserwujemy, że Akademia Stali Rzeszów ma bardzo dobre, bardzo duże plany na rozwój i uważamy, że na Podkarpaciu powinna być jakaś jedna, dominująca Akademia, do której będą trafiali najbardziej wyróżniający się chłopcy z naszego województwa. Idąc właśnie tym tokiem myślenia, zdecydowaliśmy się podpisać umowę działającą w obie strony. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy nasz Klub i szkoły działające w strukturach Igloopolu będą się rozwijać i będzie to z korzyścią dla obu klubów – powiedział Bogdan Saletnik, koordynator Akademii Igloopolu Dębica, trener rocznika 2012.