Sprostowanie !

Jako administrator strony wyraźam ubolewanie nad faktem, iź na mojej stronie uźytkownicy pisali obelźywe słowa na prezesa Igloopolu Adama Wiszyńskiego. Fakt ten został zgłoszony do mnie telefonicznie. Zgodnie z regulaminem komentarze te zostały usunięte a logi zarchiwizowane, uźytkownicy ponieśli konsekwencje wynikające z regulaminu strony.
Pomimo nacisków na usunięcie strony informuję, źe nie zostanie ona wyłączona, poniewaź nie jest oficjalnym serwisem klubu, a komentarze zawarte na niej nie są odzwierciedleniem myśli administratora ani moderatorów strony – nie moźemy brać odpowiedzialności za to, co napiszą osoby niezaleźne od nas (ponoszą one konsekwencje za swoje wypowiedzi zgodnie z regulaminem strony i obowiązującym prawem).

Regulamin strony