Sprostowanie

Jako administrator strony chciałbym wyrazić ubolewanie nad faktem, iź jeden z naszych newsmanów wykorzystywał teksty z Gazety Codziennej Nowiny bez wcześniejszego podania żródła pochodzenia informacji. Osobiście dopilnuje, aby taka sytuacja się nie powtórzyła.

Łukasz