Podziękowanie

"Człowiek jest wielki,

nie przez to co posiada,

Lecz przez to kim jest.

Nie przez to co ma

Lecz przez to,czym

dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

KIEROWNIK SEKCJI PIŁKI NOŹNEJ

TRENER MŁODZIKÓW STARSZYCH

TRENER BRAMKARZY

DZIAŁACZE,SPONSORZY,SYMPATYCY,

KIBICE KLUBU SPORTOWEGO IGLOOPOL

To dzięki pomocy materialnej Państwa ofiarowanej na leczenie Szymona mogę bez obaw normalnie funkcjonować w tym tak trudnym dla mnie czasie. Dziękuję serdecznie wraz z Szymonem za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy bardzo organizatorom akcji "Gramy dla Szymka" oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły finansowo tę akcję. W szczególny sposób pragniemy gorąco podziękować za źyczliwość i zrozumienie:

Panu Bogdanowi Mitan

Panu Pawłowi Koniecznemu

Panu Bogdanowi Saletnikowi

Z wyrazami szacunku

Stanisława Noworolska