Podziękowania dla działaczy i kibiców !

Do:

Kierownika sekcji piłki noźnej

Trenera bramkarzy

Trenera młodzików starszych

Kibiców i sympatyków klubu sportowego IGLOOPOL

Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości dla kaźdego człowieka.

Państwa duchowe i materialne wsparcie-dar miłości i dobroci-pomogło mnie i mojemu synowi Szymonowi przetrwać cięźkie chwile w pierwszym okresie jego

choroby. Tym samym przyczyniliście się Państwo do umocnienia wiary w szlachetność ludzkich serc.

Składamy wyrazy wdzięczności i głębokiego szacunku, oraz źyczymy radości płynącej z bezinteresownego wspierania potrzebujących.

Z POWAŹANIEM

Stanisława N.

Szymon N.