Nowy pomysł na "bezpiecznie miasto"

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyło się spotkanie władz miasta, przedstawicieli dębickich klubów piłkarskich z kierownictwem dębickiej Policji. Tematem rozmów były zagrożenia ze strony pseudokibiców lokalnych drużyn.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Wśród przybyłych gości był Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk oraz Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Urzędu Miasta wraz z kierownictwem klubów piłkarskich Dębicy i Pilzna.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Dębicy insp. Mirosław Furdyna powitał zaproszonych gości, zwracając uwagę na brak reprezentantów środowisk kibiców. Naczelnik wydziału prewencji podinsp. Jan Wojna przedstawił analizę zgłoszeń incydentów z udziałem osób pochodzących z grup łamiacych obowiązujące przepisy. Podczas dyskusji rozważano metody i sposoby zapobiegania sytuacjom stwarzającym zagrożenie mieszkańcom miasta.

Burmistrz Mariusz Szewczyk zdecydowanie oznajmił, że w przypadku jakichkolwiek zdarzeń chuligańskich z udziałem kibiców którejkolwiek z drużyn, wstrzymane zostaną środki finansowe na utrzymanie danego klubu. Kierownictwo klubów podjęło decyzje o niewpuszczaniu na obiekty na mecze grup zorganizowanych.

Przybyli goście wyrazili pełne zaangażowanie w pracę w eliminowaniu negatywnych zachowań pseudokibiców. Komendant dębickiej Policji insp. Mirosław Furdyna zwrócił się z prośbą do kierownictwa klubów o próbę zorganizowania spotkań z kibicami lokalnych drużyn. 

 

Aktualizacja 23.07.2015:

Zdaniem burmistrza Mariusza Szewczyka spotkanie było potrzebne i dobrze, że zostało zorganizowane. Podkreśla on jednak stanowczo, że przede wszystkim zabiegał na nim o zabezpieczenie i właściwy przebieg meczów drużyn młodzieżowych, które otrzymują dotację pochodzącą ze budżetu miasta.

Burmistrz Dębicy zaznaczył również, że rozgrywki i kluby seniorskie nie są finansowane ze strony władz miasta i nie ma możliwości wstrzymania środków finansowych na ten cel. Uczestniczący w spotkaniu Roman Rogowski podkreślał, że sprawa dotyczy drużyn młodzieżowych. Jak mówił padła propozycja, aby jednym z kryteriów przyznawania środków finansowych było zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych.

Materiał wideo zrealizowany przez Debica.TV dostępny jest pod tym linkiem.

Źródło: Link