Nowy numer konta do wpłat !

UWAGA: Nastąpiła zmiana rachunku bankowego na który członkowie stowarzyszenia i firmy mogą robić przelewy.

Poniżej komunikat:

 ""