Łukasz się żeni!

  ” Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,

a miłości bym nie miał,byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

szuka poklasku,

nie unosi się pychą,

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego,

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz  współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje ”.                                 

                                                     Biblia Tysiąclecia, 1 Kor,13  

 

W dniu dzisiejszym Łukasz Psioda powiedział swojej wybrance Karolinie Kwaśniewskiej sakramentalne ”TAK”.

Nowożeńcom najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, wiecznie trwającej miłości i wszystkiego co daje radość w życiu życzy…                                                                                                

 

                                                                                                                    Zarząd klubu

                                                                                                             Redakcja igloopol.info

                                                                                                                   koledzy z klubu

                                                                                                                          kibice