Kibicuj życiu

 O NAS 

  W 2008 r. klub sportowy LKS Igloopol Dębica obchodził 30-lecie swojego istnienia. Chcąc uczcić ten mały jubileusz zarząd klubu wraz z kibicami zorganizowali akcję pod hasłem „30 litrów krwi na 30-lecie klubu”. Przez cały rok kilkudziesięciu sympatyków LKS Igloopol oddawało krew zachęcając do tego również innych. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Ilość oddanej przez kibiców biało-niebieskich krwi przekroczyła 30 litrów. Sukces jubileuszowej akcji jak również świadomość zrobienia czegoś dobrego w naturalny sposób zaowocowała założeniem w 2009 r. Klubu Honorowego Dawcy Krwi LKS Igloopol Dębica. Dziś klub skupia kilkunastu aktywnych członków w dalszym ciągu propagując tą szczytną idee nie tylko wśród kibiców, ale wśród wszystkich mieszkańców Dębicy, bo dobro nie ma barw klubowych i nie uznaje żadnych granic.

 

                                         Jeśli chcesz do nas dołączyć… napisz!  

                                              sekretariat@poczta.igloopol.info

 

Jeśli masz wątpliwości i chciałbyś więcej wiedzieć o krwi i dzieleniu się tym cennym darem, czytaj dalej…


KREW
Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka. Jej składniki tworzą wysoko rozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia którego zależy nasze życie i zdrowie.

DLACZEGO WARTO SIĘ NIĄ PODZIELIĆ
W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Krew jest niezbędna nie tylko dla ofiar wypadków, ale także dla cierpiących na szereg poważnych chorób. Przetaczana do organizmów osób potrzebujących, pozwala ratować ich życie i zdrowie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ
Obowiązująca w medycynie od czasów starożytnych zasada „primum non nocere” (przede wszystkim nie szkodzić) jest naczelnym pryncypium w służbie krwiodawstwa. Zapewnienie bezpieczeństwa dawcy oraz biorcy jest obowiązkiem każdego punktu pobierającego krew. Aby stwierdzić, czy upust krwi nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu darczyńcy oraz czy przetaczana krew nie będzie przyczyną zakażenia pacjenta, wszyscy krwiodawcy poddawani są badaniom lekarskim. Dawca musi być osobą zdrową, w wieku 18-65 lat (w wieku 17-18 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). O szczegółowych kryteriach kwalifikujących do zostania krwiodawcą można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2005/0691.htm)

STRACH
Za pierwszym razem każdy trochę się boi, to naturalne. Szybko jednak można przekonać się, że obawy są zupełnie bezpodstawne. Nakłucie nie jest bolesne − stosuje się do niego specjalnie ostrzone i profilowane igły. Jeżeli ktoś nie lubi widoku krwi, może być spokojny − wokół siebie widzi tylko uśmiechnięte twarze personelu.

OSŁABIENIE
W żyłach dorosłego człowieka płynie przeciętnie około 5-6 litrów krwi. Jednorazowo można oddać zaledwie 450 ml, a więc niecałe 10% całości. Proces uzupełniania krwi rozpoczyna się natychmiast po jej oddaniu, a dawca nie odczuwa z tego tytułu żadnych dolegliwości.

ZABOBONY
Oddawanie krwi nie powoduje wzmożonego jej wytwarzania. Dlatego też zupełnie bezpodstawny jest pogląd mówiący, że gdy zacznie się oddawać krew, trzeba to będzie robić regularnie do końca życia. Podkreślmy więc jednoznacznie − nikt i nic nie zmusi Cię do regularnego dawstwa. Oddanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej produkcję, jak krwawienie z nosa, miesiączka czy skaleczenie w palec. Krwiodawcą jest się nie dlatego, że się musi, ale dlatego, że się chce.

SPORT A KRWIODAWSTWO
Sportowcy, szczególnie ci zawodowi, mają częstokroć pewne dylematy. Czy uprawianie sportu dyskwalifikuje mnie z grona krwiodawców? Czy oddawanie krwi nie wpłynie ujemnie na moje wyniki? Odpowiedź na obydwa pytania jest jednoznaczna. Nie. Krwiodawstwo w żaden sposób nie stoi w opozycji do czynnego zajmowania się sportem.

ZAKAŻENIE
Pogląd, że podczas oddawania krwi dawca może ulec zakażeniu jest całkowitym nieporozumieniem. Wszystkie przybory medyczne (igły, strzykawki, waciki, pojemniki do przechowywania krwi) użyte podczas poboru są jednorazowego użytku. Dlatego nie należy obawiać się, że w czasie pobrania może dojść do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby, wirusem HIV lub inną chorobą przenoszoną przez krew. Zakażeniom bakteryjnym w miejscu wkłucia igły do żyły zapobiega zaś trzykrotne odkażanie zgięcia łokciowego.

KORZYŚCI
Po pierwsze, satysfakcja. Po drugie, satysfakcja. Po trzecie, satysfakcja. Dopiero potem: – prawo do płatnego dnia wolnego od pracy, – możliwość odpisania od swego dochodu 130 zł za jeden litr oddanej krwi oraz 170 zł za jeden litr oddanego osocza, – posiłek regeneracyjny, – bezpłatne udostępnienie wyników badań laboratoryjnych, – dzięki systematycznej, mającej miejsce przy każdym oddawaniu krwi, opiece lekarskiej, świadomość dobrego stanu zdrowia.