Bez pomocy ze strony Rady Miasta

W piątek 19 lutego 2010 roku sympatycy LKS Igloopol wspólnie z kibicami KS Wisłoka uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej Dębicy, na której miały być podjęte uchwały mające na celu urzeczywistnienie ustnych deklaracji dotyczących finansowego wsparcia dla dębickiego sportu. Kibice obu dębickich klubów prezentowali wobec radnych miejskich jednolite stanowisko, zwracając uwagę na pilną potrzebę przeciwdziałania upadkowi klubów, co po części jest efektem całkowitej bierności władz samorządowych w Dębicy. Zarówno kibice KS Wisłoka jak teź sympatycy Igloopolu złoźyli oficjalne petycje, by Rada Miejska przyjęła podczas piątkowych obrad uchwałę mającą na celu finansowe wsparcie sportu kwalifikowanego w Dębicy w 2010 roku. Niestety dało się odczuć, źe część radnych poruszona przez nas problematyka w ogóle nie interesuje, co doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, w której nie tylko nie podjęto źadnych uchwał dotyczących wsparcia lokalnego sportu, ale wręcz juź na samym wstępie część radnych sprzeciwiła się by w ogóle o tym dyskutować i nie dopuściła by rozszerzyć porządek obrad Rady. Trudno zrozumieć takie postępowanie, bo juź w piątek Rada Miejska mogła dać czytelny sygnał opinii publiczej i zjednoczonym kibicom obu dębickich Klubów, źe zaleźy jej na rozwoju dębickiego sportu a tymczasem w imię politycznych rozgrywek wewnątrz Rady nasze racje zostały zignorowane. Obiecujemy, źe do tego waźnego tematu będziemy wracać i domagać się od Rady Miasta by na kolejnej sesji zajęła się problemem całego dębickiego sportu, który dotyka nas wszystkich, bez względu na barwy klubowe. Oto lista osób które głosowały przeciw rozszerzeniu sesji o punkt o sporcie kwalifikowanym: SZYPER, ROBERT PODLASEK, ŚLĘZAK, BOREK, SIERADZKI, ŚWIĄTEK, OŹÓG, KOCHANOWSKI, BARSZCZ, SYPEL, KRUCZEK.

Oto nasz list otwarty: Niniejszym pismem sympatycy Ludowego Klubu Sportowego „Igloopol” Dębica pragną zaapelować do władz samorządowych Dębicy o pilne podjęcie wszelkich przewidzianych prawem kroków mających na celu finansowe wsparcie nie tylko zawodników zrzeszonych w naszym Klubie, ale całego dębickiego sportu kwalifikowanego. Wejście w źycie z dniem 1 września 2005 roku ustawy z dnia 29.07.2005 roku o sporcie kwalifikowanym dało jednostkom samorządu terytorialnego moźliwość podejmowania uchwał mających na celu rozwój lokalnego sportu kwalifikowanego poprzez wprowadzanie sportowych stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Ponad czteroletni okres obowiązywania ustawy pozwala obiektywnie ocenić, źe inicjatywy władz samorządowych Dębicy na tym polu są delikatnie rzecz ujmując niewystarczające, co nie tylko nie prowadzi do rozwoju dębickiego ale wręcz rysuje obraz jego generalnego upadku. W niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej Klubów naszego Miasta jest oczywiste, źe wsparcie sportu kwalifikowanego poprzez wprowadzenie stypendiów dla zawodników przyczyniłoby się wydatnie do zwiększenia moźliwości sportowego rozwoju, a poza tym w społeczności lokalnej dałoby jednoznaczny sygnał, źe władzom samorządowym Dębicy zaleźy na wspieraniu klubów sportowych – zarówno tych z ponad 100-letnią tradycją, jak teź młodszych ale równie zasłuźonych w promocji Dębicy poprzez rozgrywki w piłkarskiej Ekstraklasie. Apel o niezwłoczne podjęcie działań przez władze samorządowe Dębicy nie ma źadnych barw klubowych, gdyź jego nadrzędnym celem jest ratowanie całego dębickiego sportu. Ten istotny problem sygnalizujemy wyrażnie właśnie dziś, gdyź wydaje się, źe jest to ostatnia szansa na odbicie się przez kluby naszego Miasta od finansowego dna. Dalsze zaniedbania władz Dębicy na tym polu mogą doprowadzić do sytuacji, źe w kolejnych latach podejmowanie uchwał o finansowym wsparciu będzie zbędne o tyle, źe dębickiego sportu kwalifikowanego po prostu juź nie będzie. Ze sportowym pozdrowieniem Sympatycy LKS Igloopol Dębica