Zaległości !

Przypominamy osobom nie płacącym składek członkowskich o uregulowaniu swoich zobowiązań. Trzymiesięczne opóżnienie w wpłacaniu składek powoduje skreślenie z listy członków klubu! Do tej pory prawie 40 % osób które złoźyły deklaracje nie wpłaca zadeklarowanej sumy. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zobowiązań. Oto dane do przelewu:

BPH S.A. o/Dębica

Numer konta: 23 1060 0076 0000 4050 2001 1508

LKS "IGLOOPOL" Dębica

39-200 Dębica, ul Sportowa 26

Tytuł wpłaty: Składka za xx/200x