Walne !

W dniu dzisiejszym z przyczyn formalnych Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu nie odbyło się. Termin kolejnego Walnego Zebrania wstępnie ustalono na dzień 27 grudnia 2007 roku (czwartek) na godz.18.00 (I termin) i 18.30 (II termin), co zostanie oficjalnie potwierdzone na stronie internetowej Klubu niezwłocznie gdy Zarząd Klubu podejmie w tym zakresie wymaganą Statutem uchwałę.