Składki członkowskie!

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich, wpłat moźna dokonywać na nr. konta: BANK PEKAO SA. Oddział Dębica 23 1060 0076 0000 4050 2001 1508, jak i równieź kaźdego 15 dnia miesiąca w sekretariacie klubu, gdzie w godz. 15:15 – 16:00 dyźur będzie pełnić księgowa.

Zachęcamy równieź nowe osoby do wstępowania w szeregi członków Klubu Igloopol Dębica. Kandydaci muszą wypełnić deklaracje członkowską (do pobrania w sekretariacie), oraz opłacić składkę wysokości 10 zł. miesięcznie.

Pobierz Deklaracje