Podziel się podatkiem

Pomimo tego, źe najgorętszy okres podatkowych rozliczeń przypada zwykle w kwietniu kaźdego roku, to jako sympatycy LKS Igloopol Dębica kierujemy apel do wszystkich podatników o skorzystanie z moźliwości przekazania 1% swojego podatku na wybraną Organizację Poźytku Publicznego. Dzięki wypełnieniu jedynie trzech rubryk PIT-a z jednej strony wspieramy organizacje pozarządowe prowadzące działalność społecznie uźyteczną, a za drugiej strony, wskazując konkretną organizację mamy rzeczywisty wpływ na to gdzie przekazywane są nasze pieniądze.

Jako sympatycy LKS Igloopol Dębica podkreślamy, źe w pierwszym rzędzie nasz apel ma za zadanie uwraźliwienie podatników na potrzeby wszystkich Organizacji Poźytku Publicznego, które kaźdy moźe dowolnie wybrać w zaleźności od tego jaką działalność chciałby wesprzeć, a dopiero w dalszej kolejności poddajemy pod rozwagę przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Klubu.

Jak przekazać 1% podatku:

O ile jeszcze w niedalekiej przeszłości procedura przekazywania części podatku była bardzo skomplikowana (najpierw naleźało dokonać wpłaty na konto organizacji a dopiero póżniej Urząd Skarbowy zwracał tę kwotę podatnikowi), to obecnie została ona znacząco uproszczona. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego będącego wnioskiem o przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Poźytku Publicznego wpisać:

– nazwę organizacji,

– numer Krajowego Rejestru Sądowego

– sumę jaką chcemy przekazać, stanowiącą 1% podatku jaki mamy zapłacić za rok 2008.

Przykładowo:

W najpopularniejszym formularzu PIT-37 wypełnianym przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

LKS IGLOOPOL DĘBICA wpisujemy w rubryce 124

– KRS 0000100485 wpisujemy w rubryce 125

– przekazywaną kwotę wpisujemy w rubryce 126, przy czym kwota ta nie moźe być wyźsza niź 1% podatku (rubryka 112) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na Przykład, jeźeli podatek z rubryki 112 wyniósł 3.357 złotych, to w rubryce 126 wpisujemy 33,50 złotych i właśnie taka kwota zostanie przekazana przez Urząd Skarbowy.

Opcjonalnie w rubrykach 127-129 podatnik moźe wyrazić zgodę na przekazanie organizacji poźytku publicznego przez Urząd Skarbowy danych dotyczących darczyńcy (imię, nazwisko lub adres), ale to nie jest obowiązkowe.

Przekazanie 1% podatku to tylko jedna z form finansowego wsparcia, lecz nie zapominajmy, źe dochodami Klubu są takźe i przede wszystkim składki członkowskie i wpływy z biletów, oraz dobrowolne wpłaty sympatyków Klubu na konto:

Ludowy Klub Sportowy Igloopol

39-200 Dębica, ul. Sportowa 26

Dominet Bank 83-1690-0013-2762-0088-2651-0001

Źródło: www.pozytek.ngo.pl, własne