Nowy zarząd wybrany

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Członkowie klubu udzielili absolutorium dla poprzedniego zarządu oraz wybrali na kolejną kadencję na stanowisko prezesa klubu Grzegorza Kryckiego, jego zastępcami zostali Piotr Drobot i Kazimierz Sak. Wybrany został, także nowy zarząd klubu w którego skład wchodzą Prezesi oraz Bogusław Mitan, Michał Knych, Dariusz Draguła, Piotr Sujdak. Do komisji rewizyjnej wybrani zostali Krzysztof Kędzior (przewodniczący), Janusz Syniec, Łukasz Żyła. Głównymi zadaniami jakie stawia sobie nowy zarząd jest dalsze rozwijanie się klubu poprzez szkolenie młodzieży, pozyskanie większej liczby sponsorów, oraz uzyskanie możliwie największych dotacji. Klub nie ma zaległości finansowych.

Napisane przez: Łukasz dnia 13.02.2016 22:57