KOMUNIKAT !!!

Zarząd LKS "Igloopol" Dębica zawiadamia, źe w dniu 27.12.2007r. w Domu Sportu ul. Sportowa 26, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołane z inicjatywy co najmniej 10% członków Klubu, zgodnie ze statutem Klubu.

I TERMIN – godz. 18.00

II TERMIN – godz. 18.30

UWAGA ! Wszyscy członkowie muszą ze sobą zabrać dokument potwierdzający toźsamość oraz potwierdzenie opłaconych składek !

Zapraszamy na to zebranie wszystkich członków klubu, oraz kaźdą osobę, dla której los klubu nie jest obojętny!

Komunikat