Dziękujemy za pomoc!

Dziś juź po raz drugi sprzątaliśmy stadion. Udało nam się wysprzątać całą trybunę niebieską oraz oczyścić z traw i chwastów trybunę zieloną.

Dziękujemy wszystkim obecnym za pomoc! Tym razem zaskoczyła nas liczba, która przekroczyła 50 osób! Szczególne podziękowania naleźą się chłopakom z Zatorza, którzy znowu stanowili zdecydowaną większość pracujących.

Nadal apelujemy do kibiców z innych osiedli o zaangaźowanie się w sprawę stadionu!
Sam stadion się nie wyremontuje, a nie ma co patrzeć cały czas tylko na Zatorze! Pracy jest sporo, kaźdy na pewno znajdzie coś do roboty! Dbajmy wszyscy o nasz stadion i nasz klub!