100 lat Prezesie!

W dniu dzisiejszym 39 urodziny obchodzi Prezes LKS Igloopol Piotr Drobot. W imieniu wszystkich sympatyków biało-niebieskich składamy popularnemu "Olkowi" źyczenia dalszych sukcesów zarówno w sferze źycia rodzinnego, jak teź rzecz jasna w odbudowywaniu potęgi jedynego dębickiego Klubu, którego piłkarze rozgrywali mecze w Ekstraklasie.

Przypomnieć w tym miejscu naleźy w kontekście zawirowań organizacyjnych w innych klubach regionu, źe to właśnie Piotr Drobot przed 15 miesiącami podjął się zadania przejęcia sterów Igloopolu w niełatwej sytuacji, która mogła skutkować nawet rozwiązaniem druźyny piłkarskiej seniorów. Za cały trud wyraźamy szacunek i źyczymy Prezesowi wytrwałości w realizacji dalszych celów.